Nous reglaments en matèria de seguretat privada

Correu electrònic Imprimeix PDF

 

Noticia: El dia 18 de febrer de 2011 (http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/) s'han publicat diverses ordres ministerials en matèria de seguretat privada que podeu consultar al següents enllaços:

Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada:http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3168.pdf

Orden INT/315/2011, de 1 de febrero, por la que se regulan las Comisiones Mixtas de Coordinación de la Seguridad Privada:

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3169.pdf

Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada.

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3170.pdf

Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada.

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3171.pdf

Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada.

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3172.pdf

 Noticia cedida por Fran Morales